Corners of her Mind

 

Corners of her Mind is een dans/theatervoorstelling waarin het persoonlijk verhaal van acht vrouwen wordt verteld.

Een analyse van machtsstructuren met als centrale vraag ‘wie domineert, wie is de gedomineerde?’ met als neveneffect de verheerlijking van slachtofferschap.

In het bijzonder gaat het over de onderdrukking die zich manifesteert in de eigen gedachten. Deze onderdrukking ontstaat vanuit zichzelf opgelegde ideeën, gedachten beïnvloed door de omgeving, politiek, cultuur, opvoeding, gezinssituatie, relaties, samenleving, oorlog, religie, geloof, godsdienst……

Een onderzoek naar de persoonlijke keuze van een vrije gedachte, deze keuze is een recht dat die vrouwen toebehoort. Zichzelf leren kennen, tot zichzelf komen, wie ben ik, wat wil ik?

Aldus kan een vrouw slachtoffer worden van zichzelf, waarbij zij zowel de rol van onderdrukker als van onderdrukte kan spelen.

Corners of her Mind belicht een zoektocht, naar een mogelijke universele waarheid voorbij grenzen en woorden.

Een proces, waarin ze telkens opnieuw een momentane reflectie maken, waarbij ze ervan uitgaan dat deze inzichten nooit definitief zijn…

 

Première 2 en 3 maart 2019 in CCBerchem