Stage Rumours

 

Missie

Stage Rumours vzw is een nationaal en internationaal platform voor dansers en acteurs. De vereniging biedt professionele omkadering en begeleiding en wil een brug slaan tussen professionelen en amateurs. Dit gebeurt via integriteit en aandacht voor diversiteit, openheid en respect. Stage Rumours wil vooral een creatieve scheppingsruimte zijn, waar gepassioneerde mensen hun visie op dans/theater scherper maken, kunnen groeien via experimenteel onderzoek en samenwerken naar inspirerende voorstellingen met professionelen en amateurs.

Visie

Telkens gaat het om een creatief proces, waarin dansers/acteurs een thema aangereikt krijgen, dat hen inspireert, zodat ze komen tot een keuze van één of meerdere karakters/personages, die ze verder ontwikkelen via experimenteel onderzoek(intensieve bevraging), om te komen tot een gezamenlijke gedurfde voorstelling. Hierbij is het belangrijk dat de ze zichzelf blijvend professioneel willen ontplooien. Het is essentieel dat ze uitgedaagd worden om hun mentale en fysieke grenzen te onderzoeken en te verleggen en uit hun comfortzone te treden, waarbij podiumkunst per definitie optie- overschrijdend werkt. Dit creatief proces stimuleert dansers/acteurs om door de kracht van hun verbeelding hun specifieke lichaamstaal te ontdekken dat drager wordt van een podiumgebeuren dat de toeschouwers raakt. Deze benadering zal mensen aanspreken die deze passie en inzichten delen, en organisaties die deze visie ondersteunen, productief en inhoudelijk, zowel op nationaal als op internationaal niveau.